Այստեղ է ծնվել Ջեյմս Բոնդը

Oracabessa ծովածոց. Ջամայկա

Goldeneye կոչվող այս հյուրանոցը ժամանակին եղել է Յան Ֆլեմինգի ամառանոցը։

Այստեղ է Յան Ֆլեմինգը գրել Ջեյմս Բոնդի մասին բոլոր գրքերը։

— COPYRIGHT WARNING! —

ԱՅՍ ՏՈՂԻՑ ՆԵՐՔԵՎ ԳՏՆՎՈՂ ՏԵՔՍՏԻ ԵՎ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ   [80օր]-ից բացի ԱՅԼ ԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է

Ներկայումս այն լյուքս դասի հյուրանոցային համալիրի մաս է կազմում և հազարավոր զբոսաշրջիկներ է ընդունում ողջ աշխարհից։

Յան Ֆլեմնգը Goldeneye ամառանոցում Ջեյմս Բոնդի հերթական արկածներն է կյանքի կոչում
!!!
Այս հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական տպագրումը կամ օգտագործումը առանց [80օր]-ի թույլատվության խստիվ արգելվում է։ Այդ քայլին գնալով դուք խախտում մեր հեղինակային իրավունքը, արհամարհում և անտեսում եք մեր ծախսած ջանքերն ու ժամանակը։
Թույլատրվում է միայն մասնակի մեջբերում անել այս նյութից, սակայն ոչ ավել, քան մինչև տեքստում նշված սահմափակման տողը։ Այնուհետև պետք է նշել՝ «Շարունակությունը այստեղ» և տեղադրել այս էջի հղումը։
Մեր հոդվածներից օգտվելու վերոնշյալ կանոնները խախտելու դեպքում [80օր]-ը իրավունք է վերապահում ձեռնարկել մեր իրավունքների վերականգնմանն և պատճառված վնասի փոխհատուցմանն ուղղված` ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած միջոցառում և գործընթաց։

Թողնել մեկնաբանություն

ԿՈՂՄՆԱՑՈՒՅՑ